Varför göra allt själv?

I vår svenska kultur är vi (de flesta av oss) uppfostrade med att "bra karl reder sig själv" – det vill säga, man ber helst inte andra om hjälp, utan ser till att klara allt själv, men det kanske är på väg att förändras. Åtminstone de unga som nu växer upp, är vana vid att mamma och pappa hjälper till om de bara kan. De brukar inte tveka om att be mamma eller pappa hjälpa till om de bara kan när de ska flytta. Värre är det mamma och pappa, som är vana vid att man inte ber andra om hjälp även när man skulle behöva det. I andra länder och kulturer är man van vid att be hela släkten om hjälp – och släkten är van vid att ställa upp när det behövs. I många andra länder, lever man och bor mycket närmare varandra. Då gör man saker tillsammans. De tänker att tillsammans är man starkare än när man bara är en.

I Sverige frågar vi inte andra om hjälp

I det gamla bondesamhället, var man van vid att man i byn hjälper varandra. Skulle man resa ett tak (där kommer namnet "taklagsfest" från – då man hade fest, efter att man hade lagt taket tillsammans) frågade man alla grannarna om hjlälp. Och alla grannarna kom och hjälpte till, eftersom de visste att en vacker dag är det de som behöver hjälp, och då ställer man upp för varandra. Idag har byarna upphört att finnas. Vi bor i stora städer, och grannarna i byn finns inte på det sättet längre. Vi har slutat ställa upp för varandra – på gott och ont. Istället har vi lärt oss att "bra karl reder sig själv", vilket egentligen inte är så bra. I andra länder och på andra språk lär vi oss att "no man is an island", med betydelsen att "ensam är inte stark".

Vi anlitar proffsen hellre än ber om hjälp

Vi har lärt oss att inte be varandra om hjälp, utan är numera vana vid att anlita företag som vi betalar för, när vi behöver hjälp. Vi har ett omfattande tjänstesamhälle på det sättet. Den enas levebröd är att hjälpa till att flytta, mot betalning, och det är upp till den som får hjälpen att betala en viss summa för att få hjälpen. Det är varken bättre eller sämre mot hur andra gör, eller hur man gjorde förut i det svenska bondesamhället. Det är bara annorlunda.

21 May 2019

Obs! Framtidsresor AB har gått i konkurs.