Framtiden för tunga lyft – modern teknologi och automatisering

Tunga lyft är inget för amatörer. Det förstår man när man läser om hur avancerad teknologi används för att förändra arbetsplatser där tunga lyft förekommer.

Tunga lyft är en självklar del av många arbetsmiljöer. Men är det verkligen helt nödvändigt att alla tunga lyft utförs av människor? Inte alls. I dag tar automatiserade system över mer och mer av de tunga lyft som förr slet på arbetares kroppar på lager och i verkstäder. Den snabba teknologiska utvecklingen vi ännu bara sett starten på har potential att revolutionera svenska arbetsplatser vad gäller tunga lyft.

Till exempel är artificiella exoskelett en spännande teknologi som kan underlätta arbetet för den som ska utföra tunga lyft och minska risken för eventuella skador. Ett artificiellt exoskelett kan beskrivas som en typ av dräkt som är tänkt att skydda kroppen och till och med göra den starkare. Detta är ännu inte något man vanligen ser på svenska arbetsplatser, men det är fullt möjligt att de kommer att användas i framtiden.

Tunga lyft bör utföras av proffs och/eller robotar

I framtiden kommer vi sannolikt se ny teknologi användas på flera olika sätt. Användning av robotar och automatisering kan effektivisera och öka säkerheten för arbeten med tunga lyft. VR-teknik kan användas för att simulera tunga lyft och träna arbetare i en virtuell miljö. Sensorer och AI kan användas för att övervaka och förutsäga belastningen på kroppen vid tunga lyft. Detta kan förebygga skador.

Så vad säger allt detta dig som inte arbetar med tunga lyft, men som behöver ha ett tungt lyft utfört? Att du sannolikt inte ska göra det själv, utan istället anlita en professionell aktör med god erfarenhet av dessa typer av arbetsuppgifter. Om företag inom lyft och hantering av tungt gods kommer använda så här avancerade teknologier för att utföra sina uppdrag, säger det sig självt att du som amatör inte ska ge dig in i de tunga lyftens värld. Lämna över arbetet till ett proffs.

13 Aug 2023

Obs! Framtidsresor AB har gått i konkurs.