Utsatt för en våldtäkt utomlands?

Allt är inte frid och fröjd med att åka utomlands för en semester. På samma sätt som man är då man befinner sig på svensk mark så måste man vara försiktig. I vissa fall så måste denna försiktighet dessutom vara än högre.

I länder som lever på sin turism så finns det nämligen även personer som lever på turisternas godtrogenhet. Det kan innebära att du blir lurad i samband med en taxiresa, att notan du får vid restaurangbesöket är mer kryddad en maten du just ätit eller att det hotellrum du bokat skiljer sig markant åt mot det du sett på bilder på internet. Sådana lurendrejerier hör liksom till (i viss mån) och kan sättas in på ett konto märkt läropengar.

Andra typer är dock värre. Personrån är tyvärr inte ovanliga, ficktjuvar finns det gott om och tyvärr så sker även brott med sexuella inslag. Att bli sexuellt ofredad eller råka ut för en våldtäkt utomlands är naturligtvis fruktansvärt. Brottets natur är rent vidrigt och skillnaden mot att råka ut för en våldtäkt utomlands jämfört med att göra så i Sverige är hjälpen man får. I Sverige finns ett skyddsnät som ofta saknas i andra länder och då dessutom en språkförbistring kan finnas så blir det ännu värre.

Det kan handla om en våldtäkt som sker av en annan svensk - exempelvis på en så kallad partyö - och det kan handla om ett ofredande från en man i lokalbefolkningen. Båda exemplen är lika vanliga som hemska. Frågan är hur man ska agera?

Anmäl en våldtäkt och sök hjälp

Man måste göra skillnad på länder och lagar också. I vissa länder kan exempelvis ett sexuellt ofredande - som vi känner det i Sverige - även sätta sig i trubbel. Utomäktenskapliga förhållanden är förbjudna i vissa länder. Det kan försvåra. Men, om man skulle säga att det skett en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp i ett land som är med i EU så kan vi säga att följande punkter kan vara värda att veta om och följa:

  • Säker plats Se till att så snart som möjligt sätta dig själv i säkerhet och utom fara. Har en våldtäkt skett utomhus, i skydd av mörkret och av okänd gärningsman så försök att ta dig till hotellet eller till någon annan plats där du är säker.
  • Kontakta läkare Försök att få hjälp med att ta dig till en sjukhus för en undersökning. På samma sätt som i Sverige så kommer man att försöka säkra bevis i form av DNA (hudrester, hår, sperma) och därmed också kunna ringa in den skyldige på ett bättre sätt. Släng aldrig kläderna och försök att undvika att duscha innan du blivit undersökt - det kan naturligtvis vara svårt, men det gör skillnad.
  • Anmäl till polisen . Se till att anmäla brottet. Försök gärna att be sjukhuset om hjälp med att kontakta den svenska ambassaden innan så att du kan få hjälp med språk och översättningar samt juridisk hjälp. Kostnaden för en advokat kommer till stor del att bekostas av den svenska staten.
  • Krishjälp Kontakta svenska UD och/eller den svenska ambassaden. De ser till att du får den hjälp du behöver med flyg, boende, kontakt med myndigheter och så vidare.

Läs mer om våldtäkt här: https://www.våldtäkt.com/

29 Apr 2018

Obs! Framtidsresor AB har gått i konkurs.