Ett företag är ansvarigt för sina anställda när de reser i tjänsten

Om du på ditt företag har anställda som reser i tjänsten, eller till och med jobbar permanent i ett annat land, är du ansvarig för deras säkerhet när de är i tjänst. Detta enligt principen Duty of Care, som finns inskriven i svensk arbetsmiljölagstiftning. Duty of Care är ett företags omsorgsplikt för sina anställda och den sträcker sig inte bara till när de är på kontoret utan också när de är på resande fot.

En alltmer osäker omvärld

Ett företag måste alltså ha ett utvecklat system för resesäkerhet för att trygga sina anställda. Framför allt handlar det om att på förhand identifiera vilka säkerhetsrisker som finns på det specifika resmålet, och att göra den anställde medveten om dessa risker. Världen har de senaste åren utvecklats till en allt mer osäker plats, och det är inte längre bara krigshärjade och fattiga länder som anses osäkra att resa till. Med den allt mer utbredda terrorn riktad mot civila mål och människor anses även de flesta länder i Europa, särskilt större städer, kunna utgöra en säkerhetsrisk att resa till.

Travel Risk Management – hantering av resesäkerhet

Ett system för resesäkerhet brukar förkortas TRM, som står för Travel Risk Management. Det finns färdiga system utvecklade för TRM som kan köpas som tjänst av olika säkerhetsföretag. För ett mindre företag som kanske inte har resurser att anställa säkerhetspersonal kan det vara mycket smidigt att anlita ett sådant företag för att kunna erbjuda sina anställda trygga resevillkor. Inför en tjänsteresa samlar säkerhetsföretaget in uppdaterad och korrekt information om det aktuella säkerhetsläget på platsen, och uppdaterar medarbetaren om vad denne bör tänka på. Det gäller att få den anställde att ta sin egen säkerhet på allvar och inse vikten av att inte agera vårdslöst eller oaktsamt, både för sin egen och för eventuella kollegors skull.

Tekniska lösningar

Till sin hjälp kan den anställde även ha en app installerad i sin mobiltelefon, med en tracker som gör det möjligt för säkerhetsföretaget att se var han eller hon för tillfället befinner sig. Samtidigt kan den anställde bli uppdaterad om akuta händelser och säkerhetsrisker, och även ha kontaktinformation till myndigheter, sjukvårdspersonal, polis etc samlad på ett ställe.

Garanterar de anställdas säkerhet på resor

Det är ett företags skyldighet enligt lag att skapa trygga reseförhållanden för sina anställda. Att anlita ett säkerhetsföretag som erbjuder TRM är en enkelt och smidigt sätt att uppfylla sin Duty of Care. I mer dramatiska situationer kan TRM utvecklas till rena räddningsoperationer, med till exempel förhandlingar med kidnappare, evakuering, efterforskning och krishantering. Att veta att det finns ett säkerhetsföretag med professionell, utbildad personal som håller de anställda om ryggen är en bra känsla för en VD med omsorgsplikt om sina medarbetare.

2Secure är ett företag som hjälper andra företag, men även privatpersoner med dessa typer av tjänster.

5 Jun 2019

Obs! Framtidsresor AB har gått i konkurs.